Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Vieringen

Week van 13 aug t/m 19 aug 2018


woensdag 15 augustus 2018 - 14:00
H. Eucharistieviering - Maria Tenhemelopneming

Woensdag 15 augustus om 14.00 uur H. Eucharistieviering  Kapel Margriet van de Laer Rijserf.

Maria Tenhemelopneming. Voorganger pastoor H. van Geel.

 zondag 19 augustus 2018 - 10:30
Woord- en Communieviering

Zondag 19 augustus om 10.30 uur Woord- en Communieviering in de St. Bavokerk te Rijsbergen met medewerking van het gemengd koor Voluntate. Voorganger pastoraal werker W. van Reen.

 

Misintenties:

Johannes Wilhelmus Voorbraak

Catharina de Meijer-Hereijgers verj.

O.o. Toon Foesenek en Anneke Kouters

Jan van Beek

O.o. Vermeeren-Sprangers

O.o. Vriends-Braspenning

Thijs Vermeeren

Fam. Boomaerts-Roovers

Thom Embregts verj.

Riet Vermeeren-Vermeulen verj.

 

 

 zondag 19 augustus 2018 - 12:00
Doopviering - Jella de Regt

Doopviering van Jella de Regt, dochter van Peter de Regt en Saskia de Regt-MartensParochieberichten

kerkschoonmaken

maandag 20 augustus

Geen spreekuur

Vakantieperiode

Op bedevaart met pastoor Hans van Geel

Bedevaart naar Assisië.

Graven ruimen 2018

In het najaar van 2018 worden de volgende graven geruimd:

Overleden

Jos Martens

juli 2018

 

Jan van Beek

juli 2018

Dominique Vehoff

juli 2018