Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Parochiebijdrage

Parochiebijdrage per jaar
132,--

Het bisdom Breda geeft als richtlijn voor de parochiebijdrage € 132,--.
De parochie Christus Koning gemeente Zundert hanteert dit bedrag als minimum.

Kerkbalans

Jaarlijks aan het begin van het jaar vindt er een zgn. actie Kerkbalans plaats, waarbij speciaal wordt stilgestaan bij de noodzakelijke financiële ondersteuning van de parochie(kern) vanuit de lokale gemeenschap. Maar u kunt natuurlijk op elk moment in het jaar starten met het overmaken van uw bijdrage

Met uw bijdrage stelt u in staat om het kerkelijk leven anno nu vorm te blijven geven: de kerkbijdrage is bedoeld om het werk en het functioneren van de plaatselijke kerk mogelijk te maken, maar ook om de kerk van H.Bavo als betekenisvolle plek in de gemeenschap te behouden. De toekomst van de kerk ligt dus in uw handen! Wij zijn de parochianen, die jaarlijks hun bijdrage geven voor onze kerk en voor het pastoraat in onze gemeenschap, erg dankbaar. Wie tot nu toe nog niet deelneemt, wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te overwegen om te starten met het doen van een bijdrage.

U kunt eenvoudig kiezen voor de verschillende mogelijkheden voor uw bijdrage:

  • een keuze voor het overmaken van een jaarlijks te bepalen bedrag,
  • een keuze voor een automatische incasso of
  • een keuze voor een vaste periodieke gift, die geheel fiscaal aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting:
    • Klik hier voor het keuzeformulier Bavo-parochiebijdrage
    • Klik hier voor het formulier Bavo-overeenkomst periodieke gift 

U wordt verzocht de toepasselijke formulier(en) te printen en ingevuld te versturen naar pkc.rijsbergen@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl of in de brievenbus van de pastorie in Rijsbergen (St. Bavostraat 7) te doen. Ook kunt u altijd langskomen of bellen ( 076- 5961283 ) tijdens het spreekuur op woensdagmorgen van 09.30 – 11.00 uur.

Toelichting periodieke betaling

De looptijd van de overeenkomst is minimaal 5 jaar.
Wilt u zelf bepalen wanneer u de betaling stopt (na de verplichte 5 jaar), kruis dan ‘onbepaalde tijd’ aan.
De eerste gift mag pas gedaan worden nadat u de door het parochiebestuur getekende overeenkomst hebt terugontvangen.

Parochiekernberichten

2de Werelddag van Grootouders en Senioren - 24 juli 2022

Boodschap van paus Franciscus

Gebedsoproep Boeren

vrijdag 15 juli om 15.00 uur

Presentatieviering Embregt Wever

Uitnodiging zondag 17 juli

Kanselbericht Parochie Christus Koning en Sint Franciscusparochie

weekend 19 juni

 Pagina 1 van 13  >  >>

Overleden

Wies De Koning - van Bedaf

augustus 2022

Joke Nouws - van den Broek

juli 2022

Riet de Bruijn - Smits

juni 2022