Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Tarieven vieringen

Doop
116,00
Eerste Heilige Communie
116,00
Vormsel
116,00
Huwelijk
580,00
Huwelijksjubileum
291,00
Uitvaart (incl. avondwake)
580,00
Dienst in crematorium
386,00
Misintentie
10,50

 

Bij een dienst in de kerk, bijvoorbeeld een uitvaartdienst of huwelijksviering, wordt het bedrag wat de laatste vijf jaar betaald is aan parochiebijdrage in mindering gebracht. Als de parochiebijdrage al vijf jaar volledig betaald is, is de kerkdienst gratis.

Parochieberichten

Kanselbericht

voor de parochies St Bavo, H. Drie-Eenheid en H. Trudo

misintenties opgeven

Kerstperiode

kerkschoonmaken

 

Maandag 11 december 

 

Graven ruimen

Najaar 2017

Overleden

Jan Martens

december 2017

Ad van Alphen

november 2017

Jos Martens

november 2018