Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Tarieven vieringen

Doop
132,--
Eerste Heilige Communie
132,--
Vormsel
132,--
Huwelijk
626,--
Huwelijksjubileum
314,--

 

Uitvaartdienst (al dan niet met avondwake)
626,--
Avondwake zonder uitvaartdienst
313,--
Dienst in het crematorium of op de begraafplaats met lid pastoraal team zonder voorafgaande kerkelijke dienst
417,--
Dienst in kapel Margriet van de Laer
626,--
Opbaren in kapel Margriet van de Laer
100,--
Stipendium (Misintentie)
11,--

 

Bij een dienst in de kerk, bijvoorbeeld een uitvaartdienst of huwelijksviering, wordt het bedrag wat de laatste vijf jaar betaald is aan parochiebijdrage in mindering gebracht. Als de parochiebijdrage al vijf jaar volledig betaald is, is de kerkdienst gratis.
Bovendien worden reiskosten in rekening gebracht, voor 2022 is dit € 0,32 per km.
Dit tarief geldt voor dienstreizen naar het crematorium of de begraafplaats en wordt in rekening gebracht bij de nabestaanden.

Parochiekernberichten

2de Werelddag van Grootouders en Senioren - 24 juli 2022

Boodschap van paus Franciscus

Gebedsoproep Boeren

vrijdag 15 juli om 15.00 uur

Presentatieviering Embregt Wever

Uitnodiging zondag 17 juli

Kanselbericht Parochie Christus Koning en Sint Franciscusparochie

weekend 19 juni

 Pagina 1 van 13  >  >>

Overleden

Wies De Koning - van Bedaf

augustus 2022

Joke Nouws - van den Broek

juli 2022

Riet de Bruijn - Smits

juni 2022