Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Tarieven vieringen

Doop
132,--
Eerste Heilige Communie
132,--
Vormsel
132,--
Huwelijk
626,--
Huwelijksjubileum
314,--

 

Uitvaartdienst (al dan niet met avondwake)
626,--
Avondwake zonder uitvaartdienst
313,--
Dienst in het crematorium of op de begraafplaats met lid pastoraal team zonder voorafgaande kerkelijke dienst
417,--
Dienst in kapel Margriet van de Laer
626,--
Opbaren in kapel Margriet van de Laer
100,--
Stipendium (Misintentie)
11,--

 

Bij een dienst in de kerk, bijvoorbeeld een uitvaartdienst of huwelijksviering, wordt het bedrag wat de laatste vijf jaar betaald is aan parochiebijdrage in mindering gebracht. Als de parochiebijdrage al vijf jaar volledig betaald is, is de kerkdienst gratis.
Bovendien worden reiskosten in rekening gebracht, voor 2022 is dit € 0,32 per km.
Dit tarief geldt voor dienstreizen naar het crematorium of de begraafplaats en wordt in rekening gebracht bij de nabestaanden.

Parochiekernberichten

Kerststallen tentoonstelling

25 & 26 december 2022

Adventactie

2e collecte op zaterdag 3 december 2022

Buurten met de Bijbel

november - december 2022

Uitnodiging

25 jarig priester jubileum van pastoor Hans van Geel

 Pagina 1 van 14  >  >>

Overleden

Piet Sweep

december 2022

Riet Verschuuren - Vermeeren

November 2022

To Martens - Herijgers

november 2022