Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Tarieven parochiële begraafplaats

Behorende bij artikel 39 Reglement Begraafplaats St. Bavo te Rijsbergen inzake de stichting van een graf.

Eigen dubbelgraf voor twee overledenen (dubbeldiep, boven elkaar)
- Dubbelgraf delven en dichten 625,--
- Grafrechten voor 20 jaar 765,--
- Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar 610,--
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 200,--
Totaal : 2.200,--
Bijbegraven in een dubbelgraf voor twee overledenen
- Graf delven en dichten 625,--
- Grafrechten verlengen tot 20 jaar na begrafenis te berekenen
   € 750,-- verminderd met het bedrag aan grafrechten
   nog gereserveerd voor de komende jaren
- Onderhoudsbijdrage verlengen tot 20 jaar na begrafenis te berekenen
   € 580,-- verminderd met het bedrag aan onderhoudsbijdrage
   nog gereserveerd voor de komende jaren
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken te berekenen
   € 200,-- maar alleen indien niet al in rekening gebracht
   bij de eerste begrafenis in het graf
Totaal : te berekenen
Eigen enkelgraf bestemd voor één overledene
- Graf delven en dichten 625,--
- Grafrechten voor 20 jaar 765,--
- Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar 610,--
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 200,--
Totaal : 2.200,--
Kindergraf
- Kindergraf delven en dichten 400,--
- Grafrechten voor 20 jaar 450,--
- Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar 300,--
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 120,--
Totaal : 1.270,--
Eigen urnengraf in de urnenmuur
- Bijzetting asbus in urnengraf 125,--
- Grafrechten voor 20 jaar 765,--
- Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar 590,--
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 95,--
Totaal : 1.575,--
Bijzetting asbus in of op een bestaand graf
- Graf delven en dichten (indien van toepassing) 600,--
- Bijzetting asbus 125,--
- Grafrechten verlengen tot 20 jaar na begrafenis te berekenen
- Onderhoudsbijdrage verlengen tot 20 jaar na begrafenis te berekenen
Totaal : te berekenen
Strooiveld
- As uitstrooien 250,--
Begrafenis in een reeds bestaand naast-elkaar-graf met hetzelfde grafteken
- Dit zijn juridisch twee enkele graven. De grafrechten van de eerder
  begraven partner worden gelijkgetrokken met de laatstbegravene.

 

Behorende bij artikel 39 Reglement Begraafplaats St Bavo te Rijsbergen. Ten behoeve van de verlenging van een graf.

Verlenging grafrechten met een periode van 10 jaar
- Grafrechten en onderhoudsbijdrage enkel- en dubbeldiepgraf 450,--
- Grafrechten en onderhoudsbijdrage kindergraf 250,--
- Grafrechten urnengraf in de urnenmuur 450,--
- Grafrechten urnengraf op het urnenveld 450,--

 

Bij bijzetting in een dubbeldiep graf van de tweede overledene worden de grafrechten verlengd tot 20 jaar na deze laatste begrafenis. Dus € 765,-- verminderd met het bedrag dat nog resteerde voor de resterende jaren vanaf de eerste begrafenis.

Indien bij de eerste begrafenis de onderhoudsbijdrage voor 20 jaar niet in rekening werd gebracht, wat het geval is bij alle graven van vóór 2005, wordt eenmalig alsnog € 590,-- gefactureerd.

Bij de overige verlengingen wordt er vanuit gegaan dat het bedrag van € 500,-- per 10 jaar voldoende is en voor verlengingen van grafrechten van 5 jaar € 300,--.
Bij verlenging van de grafrechten na 30 jaar worden de grafrechten gehalveerd, dus € 250,-- per 10 jaar.

Reglement voor het beheer van de begraafplaats.pdf

Regelement graftekens.pdf

Meer informatie kunt aanvragen via het secretariaat.
Tarieven vastgesteld in bestuursvergadering van 20-01-2022.

Parochiekernberichten

Kerststallen tentoonstelling

25 & 26 december 2022

Adventactie

2e collecte op zaterdag 3 december 2022

Buurten met de Bijbel

november - december 2022

Uitnodiging

25 jarig priester jubileum van pastoor Hans van Geel

 Pagina 1 van 14  >  >>

Overleden

Piet Sweep

december 2022

Riet Verschuuren - Vermeeren

November 2022

To Martens - Herijgers

november 2022