Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Tarieven parochiële begraafplaats

Behorende bij artikel 39 Reglement Begraafplaats St. Bavo te Rijsbergen inzake de stichting van een graf.

Eigen dubbelgraf voor twee overledenen (dubbeldiep, boven elkaar)
- Dubbelgraf delven en dichten 600,--
- Grafrechten voor 20 jaar 750,--
- Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar 580,--
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 200,--
Totaal : 2.130,--
Bijbegraven in een dubbelgraf voor twee overledenen
- Graf delven en dichten 600,--
- Grafrechten verlengen tot 20 jaar na begrafenis te berekenen
   € 750,-- verminderd met het bedrag aan grafrechten
   nog gereserveerd voor de komende jaren
- Onderhoudsbijdrage verlengen tot 20 jaar na begrafenis te berekenen
   € 580,-- verminderd met het bedrag aan onderhoudsbijdrage
   nog gereserveerd voor de komende jaren
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken te berekenen
   € 200,-- maar alleen indien niet al in rekening gebracht
   bij de eerste begrafenis in het graf
Totaal : te berekenen
Eigen enkelgraf bestemd voor één overledene
- Graf delven en dichten 600,--
- Grafrechten voor 20 jaar 750,--
- Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar 580,--
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 200,--
Totaal : 2.130,--
Kindergraf
- Kindergraf delven en dichten 400,--
- Grafrechten voor 20 jaar 450,--
- Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar 300,--
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 120,--
Totaal : 1.270,--
Eigen urnengraf in de urnenmuur
- Bijzetting asbus in urnengraf 125,--
- Grafrechten voor 20 jaar 750,--
- Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar 580,--
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 95,--
Totaal : 1.550,--
Bijzetting asbus in of op een bestaand graf
- Graf delven en dichten (indien van toepassing) 600,--
- Bijzetting asbus 125,--
- Grafrechten verlengen tot 20 jaar na begrafenis te berekenen
- Onderhoudsbijdrage verlengen tot 20 jaar na begrafenis te berekenen
Totaal : te berekenen
Strooiveld
- As uitstrooien 250,--
Begrafenis in een reeds bestaand naast-elkaar-graf met hetzelfde grafteken
- Dit zijn juridisch twee enkele graven. De grafrechten van de eerder
  begraven partner worden gelijkgetrokken met de laatstbegravene.

 

Behorende bij artikel 39 Reglement Begraafplaats St Bavo te Rijsbergen. Ten behoeve van de verlenging van een graf.

Verlenging grafrechten met een periode van 10 jaar
- Grafrechten en onderhoudsbijdrage enkel- en dubbeldiepgraf 450,--
- Grafrechten en onderhoudsbijdrage kindergraf 250,--
- Grafrechten urnengraf in de urnenmuur 450,--
- Grafrechten urnengraf op het urnenveld 450,--

 

Bij bijzetting in een dubbeldiep graf van de tweede overledene worden de grafrechten verlengd tot 20 jaar na deze laatste begrafenis. Dus € 750,-- verminderd met het bedrag dat nog resteerde voor de resterende jaren vanaf de eerste begrafenis.

Indien bij de eerste begrafenis de onderhoudsbijdrage voor 20 jaar niet in rekening werd gebracht, wat het geval is bij alle graven van vóór 2005, wordt eenmalig alsnog € 580,-- gefactureerd.

Bij de overige verlengingen wordt er vanuit gegaan dat het bedrag van € 450,-- per 10 jaar voldoende is.
Bij verlenging van de grafrechten na 30 jaar worden de grafrechten gehalveerd, dus € 225,-- per 10 jaar.

Wanneer er discussie ontstaat over het alsnog eenmalig heffen van de onderhoudsbijdrage voor 20 jaar na een bijbegrafenis zit er niets anders op dan consequent te zijn en bij alle verlengingen over te gaan tot het heffen van de volledig onderhoudsbijdrage per 10 jaar van € 200,--. Dan zou een verlenging per 10 jaar uitkomen op € 450,-- (€ 250,-- grafrechten en € 200,-- onderhoudsbijdrage).

Reglement voor het beheer van de begraafplaats.pdf

Regelement graftekens.pdf

Meer informatie kunt aanvragen via het secretariaat.

Parochiekernberichten

Missionaire parochie

Wat is de missionaire parochie?

29e zondag door het jaar B

Evangelielezing en overweging

Jongerenweekend

14 november 2021

Kanselbericht

2 - 3 oktober 2021

 Pagina 1 van 9  >  >>

Overleden

Lia Blok - Peeters

oktober 2021

Loes Smits - van Riel

oktober 2021

Jan Jochems

oktober 2021