Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Werkgroepen

Vrijwilligerswerk is heel belangrijk voor onze geloofsgemeenschap. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de liturgie, voorbereiding van de sacramenten, aandacht voor rouwenden, muzikale opluistering van eucharistievieringen, onderhoud van het kerkgebouw en de begraafplaats.

De vrijwilligers zijn van eminent belang en onmisbaar om onze parochie(kern) levendig te houden.


Heilig Vormsel
Rian Tilborghs telefoon : 076-5963735
  e-mail : vormselgroepgemeentezundert@gmail.com

Gezinsvieringen en Eerste Heilige Communie
Petra Witte telefoon : 06-12358858
  e-mail : ehc.werkgroep.rijsbergen@gmail.com

Kerk schoonmaken
Els Rombouts telefoon : 076-5961410
  e-mail : mevr.rombouts@zonnet.nl

Begraafplaats
Kees de Bruijn telefoon : 076-5961279 of 06-43142379
  e-mail : anniedebruijn61@ziggo.nl

Administratie Begraafplaats
Jos Kennis telefoon : 076-5962382
  e-mail : jc.kennis@kpnmail.nl

Kapel Rijserf
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Pastorietuin
Sjaan Bastiaansen telefoon : 076-5963901
  e-mail : sjaan.bastiaansen@hetnet.nl

Kerststallententoonstelling
Riet Hereijgers telefoon : 076-5962537
  e-mail : riethereijgers@planet.nl

Buiten- en binnenkerststal
Harrie Aerts telefoon : 076-5964268
  e-mail : hcaerts@kpnmail.com

Gemengd koor Voluntate
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Kinderkoor Bavonootjes
Piet Koeken telefoon : 06-53335142
  e-mail : koekenp@euronet.nl

Seniorenkoor “Altijd Blij”
Anja Monden-Frijters telefoon : 076-5963595

Bloemversiering in de kerk
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Zonnebloem
Ad Bastiaansen telefoon : 076-5962450
  e-mail : adbastiaansen@hotmail.com

Administratie Parochiekern
Paul Vangeel telefoon : 06-52523901
  e-mail : kerkbest@home.nl

Caritas
Helma Mathijssen telefoon : 076-5962194
  e-mail : helmamathijssen@home.nl

Kosters en Acolieten
Dimph Mouws telefoon : 076-5963044
  e-mail : dimouws@gmail.com
Ria Herijgers telefoon : 076-5963325
  e-mail : rherygers@ziggo.nl

Lectoren en Communie-uitreikers
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Avondvondwake
Marlies Buiks telefoon : 076-5963001
  e-mail : marlies.buiks@home.nl

Schelpjes en Kruisjes
Helma Mathijssen telefoon : 076-5962194
  e-mail : helmamathijssen@home.nl

Parochiekernberichten

Boodschap van Paus Franciscus voor roepingenzondag

De droom van een roeping

Overweging bij 4e zondag na Pasen: roepingenzondag

van pastoraal werker W. van Reen

Overweging bij beloken Pasen

van pastoraal werker W. van Reen

Gebed voor Roepingen

Roepingenzondag 25 april 2021

 Pagina 1 van 9  >  >>

Overleden

Begga Sannen - van Rijen

juli 2021

Marie Vermeeren - van den Broek

Juli 2021

Kees Hennekam

juni 2021