Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Werkgroepen

Vrijwilligerswerk is heel belangrijk voor onze geloofsgemeenschap. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de liturgie, voorbereiding van de sacramenten, aandacht voor rouwenden, muzikale opluistering van eucharistievieringen, onderhoud van het kerkgebouw en de begraafplaats.

De vrijwilligers zijn van eminent belang en onmisbaar om onze parochie(kern) levendig te houden.


Heilig Vormsel
Rian Tilborghs telefoon : 076-5963735
  e-mail : vormselgroepgemeentezundert@gmail.com

Gezinsvieringen en Eerste Heilige Communie
Petra Witte telefoon : 06-12358858
  e-mail : ehc.werkgroep.rijsbergen@gmail.com

Kerk schoonmaken
Els Rombouts telefoon : 076-5961410
  e-mail : mevr.rombouts@zonnet.nl

Schoonhouden Pastorie
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Begraafplaats
Kees de Bruijn telefoon : 076-5961279 of 06-43142379
  e-mail : anniedebruijn61@ziggo.nl

Administratie Begraafplaats
Jos Kennis telefoon : 076-5962382
  e-mail : jc.kennis@kpnmail.nl

Kapel Rijserf
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Pastorietuin
Sjaan Bastiaansen telefoon : 076-5963901
  e-mail : sjaan.bastiaansen@hetnet.nl

Kerststallententoonstelling
Riet Hereijgers telefoon : 06-12235707
  e-mail : riethereijgers14@gmail.com

Buiten- en binnenkerststal
Harrie Aerts telefoon : 076-5964268
  e-mail : hcmaerts@kpnmail.nl

Kerstversiering in de kerk
Jan Bastiaansen telefoon : 06-10689710
  e-mail : rijaba@home.nl

Gemengd koor Voluntate
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Kinderkoor Bavonootjes
Piet Koeken telefoon : 06-53335142
  e-mail : koekenp@gmail.com

Seniorenkoor “Altijd Blij”
Anja Monden-Frijters telefoon : 076-5963595

Bloemversiering in de kerk
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Zonnebloem
Ad Bastiaansen telefoon : 076-5962450
  e-mail : roadbastiaansen@ziggo.nl

Administratie Parochiekern
Paul Vangeel telefoon : 06-52523901
  e-mail : kerkbest@home.nl

Caritas
Helma Mathijssen telefoon : 076-5962194
  e-mail : helmamathijssen@home.nl

Kosters en Acolieten
Dimph Mouws telefoon : 076-5963044
  e-mail : dimouws@gmail.com
Ria Herijgers telefoon : 076-5963325
  e-mail : rherygers@ziggo.nl

Lectoren en Communie-uitreikers
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Avondvondwake
Marlies Buiks telefoon : 076-5963001
  e-mail : marlies.buiks@home.nl

Schelpjes en Kruisjes
Helma Mathijssen telefoon : 076-5962194
  e-mail : helmamathijssen@home.nl

Parochiekernberichten

2de Werelddag van Grootouders en Senioren - 24 juli 2022

Boodschap van paus Franciscus

Gebedsoproep Boeren

vrijdag 15 juli om 15.00 uur

Presentatieviering Embregt Wever

Uitnodiging zondag 17 juli

Kanselbericht Parochie Christus Koning en Sint Franciscusparochie

weekend 19 juni

 Pagina 1 van 13  >  >>

Overleden

Wies De Koning - van Bedaf

augustus 2022

Joke Nouws - van den Broek

juli 2022

Riet de Bruijn - Smits

juni 2022