Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Werkgroepen

Vrijwilligerswerk is heel belangrijk voor onze geloofsgemeenschap. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de liturgie, voorbereiding van de sacramenten, aandacht voor rouwenden, muzikale opluistering van eucharistievieringen, onderhoud van het kerkgebouw en de begraafplaats.

De vrijwilligers zijn van eminent belang en onmisbaar om onze parochie(kern) levendig te houden.


Heilig Vormsel
Rian Tilborghs telefoon : 076-5963735
  e-mail : vormselgroepgemeentezundert@gmail.com

Gezinsvieringen en Eerste Heilige Communie
Petra Witte telefoon : 06-12358858
  e-mail : ehc.werkgroep.rijsbergen@gmail.com

Kerk schoonmaken
Els Rombouts telefoon : 076-5961410
  e-mail : mevr.rombouts@zonnet.nl

Schoonhouden Pastorie
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Begraafplaats
Kees de Bruijn telefoon : 076-5961279 of 06-43142379
  e-mail : anniedebruijn61@ziggo.nl

Administratie Begraafplaats
Jos Kennis telefoon : 076-5962382
  e-mail : jc.kennis@kpnmail.nl

Kapel Rijserf
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Pastorietuin
Sjaan Bastiaansen telefoon : 076-5963901
  e-mail : sjaan.bastiaansen@hetnet.nl

Kerststallententoonstelling
Riet Hereijgers telefoon : 076-5962537
  e-mail : riethereijgers@planet.nl

Buiten- en binnenkerststal
Harrie Aerts telefoon : 076-5964268
  e-mail : hcmaerts@kpnmail.nl

Kerstversiering in de kerk
Jan Bastiaansen telefoon : 06-10689710
  e-mail : rijaba@home.nl

Gemengd koor Voluntate
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Kinderkoor Bavonootjes
Piet Koeken telefoon : 06-53335142
  e-mail : koekenp@gmail.com

Seniorenkoor “Altijd Blij”
Anja Monden-Frijters telefoon : 076-5963595

Bloemversiering in de kerk
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Zonnebloem
Ad Bastiaansen telefoon : 076-5962450
  e-mail : roadbastiaansen@ziggo.nl

Administratie Parochiekern
Paul Vangeel telefoon : 06-52523901
  e-mail : kerkbest@home.nl

Caritas
Helma Mathijssen telefoon : 076-5962194
  e-mail : helmamathijssen@home.nl

Kosters en Acolieten
Dimph Mouws telefoon : 076-5963044
  e-mail : dimouws@gmail.com
Ria Herijgers telefoon : 076-5963325
  e-mail : rherygers@ziggo.nl

Lectoren en Communie-uitreikers
Mientje Peeters telefoon : 076-5961303
  e-mail : ac.peeters@hetnet.nl

Avondvondwake
Marlies Buiks telefoon : 076-5963001
  e-mail : marlies.buiks@home.nl

Schelpjes en Kruisjes
Helma Mathijssen telefoon : 076-5962194
  e-mail : helmamathijssen@home.nl

Parochiekernberichten

Missionaire parochie

Wat is de missionaire parochie?

29e zondag door het jaar B

Evangelielezing en overweging

Jongerenweekend

14 november 2021

Kanselbericht

2 - 3 oktober 2021

 Pagina 1 van 9  >  >>

Overleden

Lia Blok - Peeters

oktober 2021

Loes Smits - van Riel

oktober 2021

Jan Jochems

oktober 2021