Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Pastoraal team

  • Pastoraal Team
    • Hans van Geel, pastoor

    • Gerard Damen, pastoraal werker

    • Wim van Reen, pastoraal werker en teamleider

    • Jeannette de Kort, teamassistente

 

 Pastoraal beleidsplan

Parochiekernberichten

Overweging bij beloken Pasen

van pastoraal werker W. van Reen

Gebed voor Roepingen

Roepingenzondag 25 april 2021

Overweging bij de Paaswake

van pastoraal werker W. van Reen

Paasbrief van onze bisschop Mgr. dr. J.W.M. Liesen

aan zijn medewerkers in het pastoraat

 Pagina 1 van 8  >  >>

Overleden

Nelly Martens – Jansen

april 2021

Marlies Hendrickx - Jacobs

februari 2021

Riet Bartels - van den Kieboom

februari 2021