Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Pastoraal team

  • Pastoraal Team
    • Drs. F.M. Verheije, pastoor
    • R. van Sambeek, pastoraal werker

Parochieberichten

Kanselbericht

voor de parochies St Bavo, H. Drie-Eenheid en H. Trudo

misintenties opgeven

Kerstperiode

kerkschoonmaken

 

Maandag 11 december 

 

Graven ruimen

Najaar 2017

Overleden

Jan Martens

december 2017

Ad van Alphen

november 2017

Jos Martens

november 2018