Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Pastoraal team

 • Pastoraal Team
  • H. van Geel, pastoor

  • W. van Reen, pastoraal werker en teamleider
  • J. van Steenoven, diaken

  • G. Damen, pastoraal werker 

  • R. van Sambeek, pastoraal werker 

Parochieberichten

Zondagviering

Aanvangstijd 11u vanaf 1 december 2019 

Gouden Huwelijk

Tiest en Ria van de Berg - Roozen

Geen spreekuur in

Vakantietijd

Gespreksavond op woensdag 19 juni

"Buurten met de Bijbel"

 Pagina 1 van 4  >  >>

Overleden

Cees van Meer

oktober 2019

Wim Buiks

september 2019

Jan Sweep

augustus 2019