Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Pastoraal team

  • Pastoraal Team
    • Hans van Geel, pastoor

    • Gerard Damen, pastoraal werker

    • Wim van Reen, pastoraal werker en teamleider

    • Jeanette de Kort, teamassistente

 

Parochieberichten

Overweging bij Drie Koningen

van pastoraal werker Wim van Reen

Overweging bij Kerstmis

van pastoraal werker Wim van Reen

Graven ruimen

In het najaar van 2021 worden de volgende graven geruimd.

Overweging van Wim van Reen

bij 3e zondag van de Advent

 Pagina 1 van 7  >  >>

Overleden

Jan Peeters

januari 2021

Cor Balemans - Stoffelen

oktober 2020

Bets Vermeeren

oktober 2020