Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Goede week en Pasen 2018 St. Bavo Rijsbergen

Palmzondag 25 maart:
herdenking van de intocht van de Heer in Jerusalem

10:30 uur St. Bavo Rijsbergen:
Gezinsmis met zegening van de palmpasens van de kinderen en van de palmtakken, palmprocessie door de kinderen met medewerking van het kinderkoor.

Woensdag 28 maart:

14:00 uur Kapel Margriet van de Laer Rijserf:
Woord- en Communiedienst

Witte donderdag 29 maart:
herdenking van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen

19:00 uur H. Trudo Zundert:
Regionale viering

Goede vrijdag 30 maart:
herdenking van het leiden en sterven van Jezus aan het kruis
Deze dag vraagt soberheid en bezinning, het is daarom vasten- en onthoudingsdag

19:00 uur St. Bavo Rijsbergen:
Kruisweg en kruisverering m.m.v. koor Voluntate en communicanten

Paaszaterdag 31 maart:
viering van de verrijzenis van de Heer

20:30 uur H. Trudo Zundert:
Regionale paaswake met lichtritueel, wijding van het water en H. Eucharistie

Paaszondag 1 april:
Hoogfeest van de verrijzenis van de Heer

9:30 uur H. Trudo Zundert:
H. Eucharistieviering met medewerking van het gemengd koor Voluntate

Tweede Paasdag 2 april:
maandag onder het octaaf van Pasen

10:30 St. Bavo Rijsbergen:
Regionale Woord- en Communieviering met medewerking van het Seniorenkoor Altijd Blij

 

Zondag 15 april
Viering van het 100 jarig bestaan van de St. Bavokerk

Parochieberichten

kerkschoonmaken

maandag 28 januari

Intervieuw met pastoor Hans van Geel

“Ik voel me geroepen door God om dienstbaar te zijn in de ‘wijngaard van de Heer’.”

Banneuxbedevaarten 2019

Caritas Banneux Bisdom Breda

Op bedevaart met pastoor Hans van Geel

naar Assisi

 Pagina 1 van 2  >  >>

Overleden

Piet Mathijssen

januari 2019

Sjaan de Koning

december 2018

Anneke Roovers

november 2018