Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Goede week en Pasen 2018 St. Bavo Rijsbergen

Palmzondag 25 maart:
herdenking van de intocht van de Heer in Jerusalem

10:30 uur St. Bavo Rijsbergen:
Gezinsmis met zegening van de palmpasens van de kinderen en van de palmtakken, palmprocessie door de kinderen met medewerking van het kinderkoor.

Woensdag 28 maart:

14:00 uur Kapel Margriet van de Laer Rijserf:
Woord- en Communiedienst

Witte donderdag 29 maart:
herdenking van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen

19:00 uur H. Trudo Zundert:
Regionale viering

Goede vrijdag 30 maart:
herdenking van het leiden en sterven van Jezus aan het kruis
Deze dag vraagt soberheid en bezinning, het is daarom vasten- en onthoudingsdag

19:00 uur St. Bavo Rijsbergen:
Kruisweg en kruisverering m.m.v. koor Voluntate en communicanten

Paaszaterdag 31 maart:
viering van de verrijzenis van de Heer

20:30 uur H. Trudo Zundert:
Regionale paaswake met lichtritueel, wijding van het water en H. Eucharistie

Paaszondag 1 april:
Hoogfeest van de verrijzenis van de Heer

9:30 uur H. Trudo Zundert:
H. Eucharistieviering met medewerking van het gemengd koor Voluntate

Tweede Paasdag 2 april:
maandag onder het octaaf van Pasen

10:30 St. Bavo Rijsbergen:
Regionale Woord- en Communieviering met medewerking van het Seniorenkoor Altijd Blij

 

Zondag 15 april
Viering van het 100 jarig bestaan van de St. Bavokerk

Parochieberichten

Afsluitingsviering herdenking 100 jaar St. Bavokerk

Zondag 30 september om 10.30 uur

kerkschoonmaken

Grote schoonmaak 

Op bedevaart met pastoor Hans van Geel

Bedevaart naar Assisië.

Graven ruimen 2018

In het najaar van 2018 worden de volgende graven geruimd:

Overleden

Toon Haast

september 2018

Jos van Kuijck

augustus 2018

Jos Martens

juli 2018