Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Gebedsoproep Boeren

vrijdag 15 juli om 15.00 uur

L.S.,

Onze boeren hebben ons allen gevraagd om vrijdag 15 juli om 15.00 uur, het werk voor een kwartier neer te leggen uit solidariteit met hen.

Solidariteit met onze boeren hebben wij als parochies Christus Koning en H. Franciscus zeker en niet alleen met hen, maar met allen en alles.

Daarom nemen wij vrijdagmiddag om 15.00 uur een kwartier om te bidden voor onze boeren, burgers en buitenlui, voor dialoog en solidariteit, voor een positief toekomstperspectief voor jong en oud en voor heel de schepping.

In de dag-kapellen van de H. Trudo in Zundert en de St. Bavo in Rijsbergen en in de Mariakapel in Zegge zal om 15.00 uur een pastor aanwezig zijn voor gebed of een luisterend oor.

Weest allen van harte welkom

of neem even de tijd om op uw eigen plaats te bidden.

Geplaatst op 12-07-22

Parochiekernberichten

Kerststallen tentoonstelling

25 & 26 december 2022

Adventactie

2e collecte op zaterdag 3 december 2022

Buurten met de Bijbel

november - december 2022

Uitnodiging

25 jarig priester jubileum van pastoor Hans van Geel

 Pagina 1 van 14  >  >>

Overleden

Piet Sweep

december 2022

Riet Verschuuren - Vermeeren

November 2022

To Martens - Herijgers

november 2022