Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Kanselbericht Parochie Christus Koning en Sint Franciscusparochie

weekend 19 juni

Beste parochianen,

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de St. Franciscusparochie en de parochie Christus Koning wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team:

In de afgelopen jaren zijn pastoraal werker Rob van Sambeek en pastoraal werker Gerard Damen met pensioen gegaan. Een klein jaar geleden hebben we afscheid van hen genomen. Regelmatig hebben onze besturen met het bisdom gesproken over de lege plekken in het pastoraal team. We zijn blij dat we daarover nu een mededeling kunnen doen.

Bisschop Liesen heeft ons gevraagd kennis te maken met pastoraal werker Embregt Wever. Embregt heeft pastoraal werk verricht in de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Den Bosch. Sinds 2008 vervulde hij verschillende pastorale functies in het bisdom Den Bosch. Het afgelopen jaar is hij zich gaan oriënteren op een nieuwe opdracht. Embregt voelde zich aangesproken door de keuze van het bisdom Breda om aan een meer missionaire kerk te bouwen, een keuze die ook door het team en de besturen van onze parochies is gemaakt. Embregt Wever heeft kennis gemaakt met pastoor van Geel, met het pastoraal team en met de parochiebesturen van onze parochies. Die gesprekken zijn positief verlopen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om Embregt Wever met ingang van 1 juli te benoemen tot pastoraal werker van onze beide parochies.

Embregt is 60 jaar oud. Hij woont nu nog in Den Bosch maar hij zal op korte termijn verhuizen naar onze parochies. Embregt krijgt een aanstelling voor 32 uur per week. Hij wordt lid van het pastoraal team en hij gaat participeren in de algemene pastorale taken. Hij zal daarbij bijzondere aandacht geven aan de catechese voor jonge gezinnen en volwassenen.

Op zondag 17 juli wordt Embregt Wever als pastoraal werker van onze parochies gepresenteerd. Dit gebeurt tijdens de eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk in St Willebrord om 9.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid om met de nieuwe pastoraal werker kennis te maken.

Wij zijn blij dat het pastoraal team met de komst van Embregt Wever wordt aangevuld. We realiseren ons dat de afgelopen periode voor het team heel zwaar is geweest. We zijn u dankbaar voor alle begrip en ondersteuning die we van u mochten ondervinden, en we hopen dat u, ook met uw gebed, blijft meebouwen aan onze beide parochies.

Geplaatst op 19-06-22

Parochiekernberichten

2de Werelddag van Grootouders en Senioren - 24 juli 2022

Boodschap van paus Franciscus

Gebedsoproep Boeren

vrijdag 15 juli om 15.00 uur

Presentatieviering Embregt Wever

Uitnodiging zondag 17 juli

Kanselbericht Parochie Christus Koning en Sint Franciscusparochie

weekend 19 juni

 Pagina 1 van 13  >  >>

Overleden

Wies De Koning - van Bedaf

augustus 2022

Joke Nouws - van den Broek

juli 2022

Riet de Bruijn - Smits

juni 2022