Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Kanselbericht

2 - 3 oktober 2021

De parochiekerk

 

In het pastoraal beleidsplan 2021-2024 is vermeld dat niet later dan september 2021 een parochiekerk wordt aangewezen.

De parochiekerk is de kerk waar gegarandeerd op zondag de eucharistie gevierd wordt. Ook wordt in de parochiekerk het Triduüm Sacrum – de hoogtijdagen van Goede Week en Pasen – gevierd. De parochiekerk beschikt over een bidkapel waar men kaarsen kan aansteken en bidden in stilte. In de parochiekerk wordt op zondag aandacht geschonken aan vormen van familiecatechese. De voorbereiding op de sacramenten van Eucharistie (Eerste Heilige Communie) en Heilig vormsel vindt eveneens in de parochiekerk plaats. De parochiekerk is ook de plek waar gezinsvieringen gehouden worden. In de parochiekerk wordt het pastoraat in zijn uitvoering in de volle breedte zichtbaar.

In de parochie zijn er naast de parochiekerk nog vier kerken. Pastoraat rond scharniermomenten kan in deze kerken plaats hebben, zoals Eerste Heilige Communie, huwelijk, jubilea, uitvaarten en avondwakes.

Het bestuur is bij de totstandkoming van het besluit zeker niet over één nacht ijs gegaan; er zijn meerdere reguliere bestuursvergaderingen en een aparte vergadering nodig geweest om tot het volgende besluit te komen:

Voor de korte termijn (tot medio 2023) is als parochiekerk aangewezen de H. Trudo kerk in Zundert en wel met ingang van het weekend van 27/28 november a.s.. Dan begint het nieuwe kerkelijk jaar met de 1e zondag van de advent.

Voor de lange termijn zodra alle gegevens volledig beschikbaar zijn en het gebouwenplan is vastgesteld, naar verwachting medio 2023, zal het bestuur een heroverweging van deze keuze maken.

De belangrijkste voordelen van de keuze H. Trudo kerk zijn: ten opzichte van alle parochiekernen de meest centrale ligging, de pastoor woont dichtbij en is zichtbaar, en het parochiecentrum heeft meerdere zaaltjes wat o.a. nodig is voor familiecatechese en de Alphacursus.

Onze parochie Christus Koning en de Sint Franciscusparochie vormen een samenwerkingsverband maar krijgen ieder één eigen parochiekerk waar volgens de regels van het bisdom iedere zondag een Eucharistieviering moet zijn. Het zou voor de pastoor een uitkomst zijn als de Eucharistieviering ook op zaterdag zou mogen plaatsvinden; dan zou bijvoorbeeld op zaterdag de Eucharistieviering in Zundert kunnen plaatsvinden en op zondag in de parochiekerk van de Sint Franciscusparochie. Bovendien zou dan ook in andere kerken in de beide parochies de mogelijkheid zijn om een keer op zondag een Eucharistieviering te hebben. Hierover is nu nog geen duidelijkheid: Onze pastoor heeft hierover op 7 oktober een gesprek met afgevaardigden van het bisdom.

Het besluit van aanwijzing van de parochiekerk moet nog voorgelegd worden aan bisschop Liesen en na zijn goedkeuring is de H. Trudo kerk parochiekerk, in ieder geval, zoals eerder aangegeven, voor de korte termijn, en dat is tot medio 2023.

Dank u wel.

Geplaatst op 04-10-21

Parochiekernberichten

Missionaire parochie

Wat is de missionaire parochie?

29e zondag door het jaar B

Evangelielezing en overweging

Jongerenweekend

14 november 2021

Kanselbericht

2 - 3 oktober 2021

 Pagina 1 van 9  >  >>

Overleden

Lia Blok - Peeters

oktober 2021

Loes Smits - van Riel

oktober 2021

Jan Jochems

oktober 2021