Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Gebed voor Roepingen

Roepingenzondag 25 april 2021

Voor allen die in deze tijd geroepen worden
tot het ambt van priester of diaken
of tot het religieuze leven.
Dat zij op voorspraak van de heilige jozef
in alle eenvoud op de roepstem van de Heer mogen antwoorden
en in alle dienstbaarheid en trouw
hun leven aan Christus en zijn Kerk mogen schenken.
Laat ons bidden.

Geplaatst op 13-04-21

Parochiekernberichten

Boodschap van Paus Franciscus voor roepingenzondag

De droom van een roeping

Overweging bij 4e zondag na Pasen: roepingenzondag

van pastoraal werker W. van Reen

Overweging bij beloken Pasen

van pastoraal werker W. van Reen

Gebed voor Roepingen

Roepingenzondag 25 april 2021

 Pagina 1 van 9  >  >>

Overleden

Begga Sannen - van Rijen

juli 2021

Marie Vermeeren - van den Broek

Juli 2021

Kees Hennekam

juni 2021