Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Uitnodiging tot de persoonlijke meditatie

door Danusia Braspenning

Paar levensvragen bij de eucharistische wonderen- uitnodiging tot de persoonlijke meditatie en adoratie van het Heilige Sacrament door Danusia Braspenning

Wie is voor mij Jezus onder het gedaante van de hostie? Wie is Eucharistische Jezus: een symbool of het Lichaam van God? Zie ik in de hostie Jezus die voor mijn zonden is gestorven? Geef ik aan God genoeg in mijn leven als dankbaarheid voor Zijn offer? Wat mis ik om een echte getuige van Jezus te zijn? Wat wil God ons zeggen door de eucharistische wonderen in de laatste paar decennia: in Buenos Aires (1996), in Sokółka  (2008) en Legnica (2013)?                                                                                                                   

Ik wil U uitnodigen om het artikel over de eucharistische wonderen te lezen via de onderstaande link en even stil te staan bij het grootste wonder dat iedere zondag in onze kerk plaats vindt en die we als gelovigen mogen ervaren en beleven om de liefde van God te ontvangen. Het wonder waaruit we de kracht mogen putten om niet te bezwijken onder ons dagelijkse kruis dat zonder kracht van Jezus niet te dragen is en welke we dankzij Hem kunnen omarmen en in Zijn Licht draagbaar maken.

https://bemint.org/bez-kategorii/het-eucharistisch-wonder-in-legnica-2/

In 2000 riep paus Johannes Paulus II deze dag uit tot 'Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid'. Op 'Barmhartigheidszondag' wordt gevierd dat God iedere zondaar die berouw heeft zal vergeven. Lucas 1:50:”God is barmhartig voor ieder die Hem erkend!” Dit jaar vieren we dit feest op 11 april.

In Polen in velen kerken, ook in de Corona tijd wordt dagelijks om 15.00 gebeden de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid.

Via link  https://www.faustyna.pl/zmbm/transmisja-on-line/

kunt U zich dagelijks om 15.00 verbinden met het Sanctuarium in Lagiewniki waar het Heilige Sacrament geadoreerd wordt  en gebeden wordt in verschillende talen o.a. Duits, Engels, Frans, Spaans, Pools, Italiaans. Hoe wordt gebeden? Eerst wordt gezongen in het Pools, een stukje uit de dagboek van Heilige Faustina in het Pools gelezen en dan in het Pools Kruisteken
1x Onze Vader, Weesgegroet, Geloofsbelijdenis. Nadien met de gewone rozenkrans wordt gebeden in verschillende talen.

Grote kralen: Eeuwige Vader; ik offer U op het lichaam en bloed, de Ziel en de Godheid van uw welbeminde zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld.

Kleine kralen, 10x: Omwille van zijn bitter lijden, wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld.

Aan het einde van het 5de tientje: Heilige God, Heilige Almachtige God, Heilige eeuwige God, Wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld. (3x)

O Bloed en Water; die uit het hart van Jezus vloeiden, als bron van Barmhartigheid voor ons – Ik vertrouw op U. (3x)

Op het eind wordt nog in het Pools gezongen, meestal worden psalmen gezongen.

De aanbidding en het gebed duurt ongeveer 20 minuten.

In deze link https://www.youtube.com/watch?v=DYtxixBnVGg kunt u hetzelfde gebed in het Engels vinden als gezongen versie en

in deze link https://www.youtube.com/watch?v=_QaNwrHDD4A   de uitleg in het Nederlands.

Ik wil U ook aanbevelen de prachtig gezongen rozenkrans in het Latijn, Duits, Frans, Engels, Spaans en Hebreeuws:

https://gloria.tv/post/16YHzjDtAbMP6xJm6GVEFghG2 .

Het zangkwartet “Harpadei“ heeft meer prachtige sacrale liederen opgenomen. U kunt op You Tube hun ingetogen a capella gezangen vinden..

 

Geplaatst op 30-03-21

Parochiekernberichten

Buurten met de Bijbel

vanaf maandag 30 augustus

Brief over kerkenvisie

van pastoor J.E.H.M. van Geel

Boodschap van Paus Franciscus voor roepingenzondag

De droom van een roeping

Overweging bij 4e zondag na Pasen: roepingenzondag

van pastoraal werker W. van Reen

 Pagina 1 van 9  >  >>

Overleden

Jan Frijters

augustus 2021

Jac Daemen

augustus 2021

Begga Sannen - van Rijen

juli 2021