Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Sinds 13 oktober 2020

Overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden

na 13 oktober (persconferentie kabinet).

1. Geldt voor uitvaarten wel of niet de dertig-personenregel?
De overheid maakt voor uitvaarten een uitzondering op de maximaal dertig-personenregel. Parochies kunnen deze door de
overheid toegestane uitzondering aanhouden. Dat betekent bij uitvaarten maximaal 100 personen
binnen, maximaal 250 buiten.

2. De bisschoppen spreken in hun bericht van vrijdag 9 oktober van dertig personen in een
viering, exclusief de mensen die daar een functie vervullen. Het kabinet heeft het over dertig
personen in totaal. Wat geldt nu voor de parochies?
Voor de parochies geldt wat de bisschoppen bekend hebben gemaakt, dus maximaal dertig gelovigen exclusief bedienaren.

3. Tellen kinderen wel of niet mee in het aantal van dertig?
Ja, voor de maximale groepsgrootte in binnenruimtes tellen alle kinderen mee in het maximum aantal van dertig, ook
kinderen tot en met 12 jaar tellen mee.

4. Als alternatief voor komende Allerzielenvieringen in kerken hebben parochies al eerder het
idee opgevat om een korte viering in de openlucht op het kerkhof te houden, met in het
achterhoofd dat er buiten meer mensen bij kunnen zijn. Volgens de regels van het kabinet na 13
oktober mag je buiten nog maar met vier personen bij elkaar komen. Betekent dit dat dergelijke
openluchtvieringen niet mogelijk zijn?
De overheidsrichtlijn voor bijeenkomsten buiten luidt inderdaad maximaal vier personen. De richtlijnen gelden voor tenminste twee weken, vanaf 14 oktober.
Openluchtvieringen zijn in deze veertien dagen dus niet mogelijk. Het CIO adviseert om tot medio november het gegeven advies te volgen en dat betekent tot na Allerheiligen en Allerzielen.
Het wordt daarom afgeraden om nu openluchtvieringen in die dagen te plannen.

5. Wat betekent het voor de zondagsplicht als ik nu niet naar een eucharistieviering in mijn
parochie kan?
Als het door omstandigheden onmogelijk is om deel te nemen aan de mis op zondag, geldt dat u bent gedispenseerd van de zondagsplicht.

6. Mogen zieke mensen thuis de heilige communie ontvangen?
Ja dat mag, met inachtneming van alle regels op het gebied van afstand en hygiëne. Er gelden bovendien de regels bij pastoraat en
bezoekwerk in fysieke nabijheid aan kwetsbare ouderen en aan mensen met verminderde weerstand, zoals deze in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli jl. zijn
opgenomen.

NB: Mochten er veranderingen komen in de bestaande maatregelen van de overheid, waardoor het
antwoord op bovenstaande vragen moet worden aangepast, dan volgt daarover zo spoedig mogelijk
informatie via onder meer www.rkkerk.nl.

Geplaatst op 17-10-20

Parochieberichten

Gebed bij Corona

God, keer ons naar U en naar elkaar

Sinds 13 oktober 2020

Overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden

Houd afstand en mondkapjes op

Bericht van Bisschop Liesen

Extra Mededeling van Bisschop Liesen

Namens de Bisschoppen van Nederland

 Pagina 1 van 6  >  >>

Overleden

Bets Vermeeren

oktober 2020

Aga van Dongen - Vermeeren

September 2020

To Foesenek – Hereijgers

September 2020