Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Houd afstand en mondkapjes op

Bericht van Bisschop Liesen

Beste vrienden in de Heer,
Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie van de minister-president geweest. U hebt het slechte nieuws gehoord: alsmaar meer coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens. Strengere maatregelen zijn geboden als we het virus willen verslaan. In goed overleg met minister Grapperhaus hebben de bisschoppen gekeken of onze parochies en religieuze gemeenschappen nog extra inspanningen kunnen leveren voor het algemeen goed van de volksgezondheid.

De vrijheid van eredienst staat ons toe om de groepsgrootte in vieringen af te meten naar de beschikbare ruimte, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen (anderhalve meter afstand, enz.). Gelet op de ernst van de toestand herhalen de bisschoppen echter hun dringend verzoek van vrijdag 9 oktober om bij de reguliere weekendvieringen zoveel mogelijk het aantal aanwezigen terug te schalen naar dertig, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Ook voor uitvaarten geldt een maximum van dertig personen, bedienaren niet meegerekend. Bij bijzondere vieringen als Allerzielen, die dit jaar intenser dan anders gevierd zullen worden, dient voor alles grote voorzichtigheid betracht te worden, zonder echter het geestelijk welzijn van de gelovigen uit het oog te verliezen.

Verder vragen de bisschoppen aan alle gelovigen vanaf 13 jaar om bij het in- en uitgaan van de kerk en op andere plaatsen waar moeilijk anderhalve meter afstand kan worden gehouden, zoals in de sacristie, een mondkapje te dragen. Over een maand, wanneer de regering het effect van de nieuwe algemene maatregelen geëvalueerd heeft, zullen ook de bisschoppen bezien of versoepeling dan wel verstrenging nodig is.

De zorg voor ons aller veiligheid staat voorop, met de zorg om samen ons geloof te kunnen vieren en elkaar te bemoedigen, in een tijd waarin er zoveel angst en eenzaamheid is. Nu de gelovigen niet meer naar de kerk kunnen of durven gaan, ondersteun hen waar mogelijk en moedig hen aan om te blijven bidden, om in de geest en van harte verbonden te blijven met elkaar en met God. Hij bevordert in alles het heil van die Hem liefhebben, aldus de apostel Paulus (Rom. 8,28), die niet minder dan wij in deze crisistijd vertrouwd was met beproevingen van allerlei soort.

In gebed met u allen verbonden,

Mgr. Jan Liesen
Bisschop van Breda

Geplaatst op 16-10-20

Parochieberichten

Gebed bij Corona

God, keer ons naar U en naar elkaar

Sinds 13 oktober 2020

Overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden

Houd afstand en mondkapjes op

Bericht van Bisschop Liesen

Extra Mededeling van Bisschop Liesen

Namens de Bisschoppen van Nederland

 Pagina 1 van 6  >  >>

Overleden

Bets Vermeeren

oktober 2020

Aga van Dongen - Vermeeren

September 2020

To Foesenek – Hereijgers

September 2020