Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Overleden in onze parochie

Sjaan de Jong

Juli 2020

Overleden te Breda in de leeftijd van 84 jaar, de heer Sjaan de Jong, weduwnaar van wijlen Annie de Jong - Kools
Op donderdag 9 juli 2020 vindt de uitvaartdienst plaats om 10u30 in de St. Bavokerk te Rijsbergen.
Aansluitend volgt om 11u30 de begrafenis op de R-K parochie begraafplaats te Rijsbergen.

Alle geldende strikte maatregelen op het gebied van gezondheid, hygiëne en 1,5 m afstand houden tussen de mensen die niet tot 1 huishouden behoren, dienen in acht te worden genomen. 

Geplaatst op 06-07-20

Parochieberichten

Overweging bij Drie Koningen

van pastoraal werker Wim van Reen

Overweging bij Kerstmis

van pastoraal werker Wim van Reen

Graven ruimen

In het najaar van 2021 worden de volgende graven geruimd.

Overweging van Wim van Reen

bij 3e zondag van de Advent

 Pagina 1 van 7  >  >>

Overleden

Jan Peeters

januari 2021

Cor Balemans - Stoffelen

oktober 2020

Bets Vermeeren

oktober 2020