Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Mededeling

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus.

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken.
De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.
De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

- Regelmatig handen wassen
- In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
- Papieren zakdoekjes gebruiken
 
Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

- tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
- De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
- De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
- Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
- Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
 
De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.
Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom.
Zie hiervoor rkliturgie.nl (https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus)

 

 

Geplaatst op 28-02-20

Parochieberichten

Voortaan reserveren voor een Viering !

Hoe kunt u reserveren voor een Viering 

Aan de gelovigen in het bisdom Breda

“De tijd zijn wij. Zoals wij zijn, zo is onze tijd”

Mededeling

WEER VIEREN IN ONZE KERKEN

Aan de ouders en opvoeders van onze communicanten

Eerste Heilige Communie definitief uitgesteld wegens corona

 Pagina 1 van 9  >  >>

Overleden

Sjaan de Jong

Juli 2020

Lies Daamen - Braspenning

juni 2020

Marie Vermeeren - Haest

 juni 2020