Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Vormsel

Aanmelden vormsel 2020

We gaan beginnen met de voorbereidingen van Het Heilig Vormsel.
Het Heilig Vormsel vindt plaats op vrijdag 19 juni 2020.
Als U wilt dat uw kind hieraan deelneemt dan kunt U contact opnemen met Ingrid van Tetering,
telefoonnummer 0623219752 of via mail Ingridvantetering@gmail.com

Geplaatst op 02-02-20

Parochieberichten

oecumenische viering

Ionaviering in Van Goghkerkje

Pastoraal werker

Rob van Sambeek gaat met pensioen

Vormsel

Aanmelden vormsel 2020

Bedevaart

Gaat u mee op bezoek bij onze patroonheiligen…

 Pagina 1 van 4  >  >>

Overleden

Rika van den Kieboom - Frijters

Februari 2020

To Adriaensen - van Zundert

februari 2020

Nelly Bastiaansen - Hereijgers

januari 2020