Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Gouden Huwelijk

Tiest en Ria van de Berg - Roozen

Tijdens een bijzondere Woord en Communieviering wordt
op vrijdag 25 oktober 2019 om 13u30
het Gouden Huwelijk gevierd van
Tiest en Ria van de Berg - Roozen
Voorganger is pastoraal werker diaken  J. van Steenhoven
Het parochiebestuur wenst Tiest en Ria van harte proficiat

Geplaatst op 17-09-19

Parochieberichten

UItnodiging tot bijwonen van een lezing "Als God Renoveert"

15 januari 2020 in de H. Antoniuskathedraal – Sint Janstraat 8 te Breda van 19.30 tot 21.30 uur

Buurten met de bijbel

Buurten met de bijbel in de Advent

Geloofsvorming rond Advent en Kerst

Laat Kerstmis je niet afpakken ! 

Zondagviering

Aanvangstijd 11u vanaf 1 december 2019 

 Pagina 1 van 5  >  >>

Overleden

Door Adriaensen

december 2019

Christ Huijbregts

november 2019

Cees van Meer

oktober 2019