Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Geen spreekuur in

Vakantietijd

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de vakantietijd  van 17 juli tot en met 14 augustus , zal er geen spreekuur zijn in de pastorie te Rijsbergen op woensdag tussen 9u30 en 11u.
Uw misintenties kan u uiteraard wel in de brievenbus van de pastorie indienen.
Tevens kan u steeds contact opnemen door uw bericht te sturen of uw vraag te stellen op info@sintbavorijsbergen.nl

Geplaatst op 10-07-19

Parochieberichten

Zondagviering

Aanvangstijd 11u vanaf 1 december 2019 

Gouden Huwelijk

Tiest en Ria van de Berg - Roozen

Geen spreekuur in

Vakantietijd

Gespreksavond op woensdag 19 juni

"Buurten met de Bijbel"

 Pagina 1 van 4  >  >>

Overleden

Jan Sweep

augustus 2019

Cor Huijbregts

Juli 2019

Naantje de Koning-Peeters

juli 2019