Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Bestuurswisseling

periodiek aftreden

Bisschop mgr. J. Liesen heeft met ingang van 28 januari 2019 onder dankzegging voor haar grote inzet en toewijding gedurende de vele jaren dat zij deel heeft uitgemaakt van het parochiebestuur eervol ontslag verleend aan vice voorzitter mevr. Mientje Peeters en ook met ingang van 28 januari 2019  eervol ontslag verleend aan de heer Jos Kennis (secretaris) ook de bisschop is hem zeer dankbaar voor zijn grote inzet en vele verdiensten voor het parochiebestuur.

De bisschop heeft tevens met ingang van 28 januari 2019 mevrouw Ineke Lochten benoemd tot vice voorzitter en dhr.  Paul Vangeel tot secretaris. Beiden voor een termijn van 4 jaar.

 

 

Geplaatst op 23-02-19

Parochieberichten

Gouden Huwelijk

Harrie en Dimphie Aerts-Maas

Bestuurswisseling

periodiek aftreden

Presentatieviering Eerste Heilige Communie

10 maart om 10.30 uur Presentatieviering.

Leerhuis - vreemdelingschap in de bijbel

Drie dinsdagmiddagen in Broederhuis St. Marie Huijbergen

 Pagina 1 van 3  >  >>

Overleden

Marie Wagemakers-Oomen

april 2019

Net Jochems

maart 2019

Goverdina van Oorschot

februari 2019