Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Bestuurswisseling

periodiek aftreden

Bisschop mgr. J. Liesen heeft met ingang van 28 januari 2019 onder dankzegging voor haar grote inzet en toewijding gedurende de vele jaren dat zij deel heeft uitgemaakt van het parochiebestuur eervol ontslag verleend aan vice voorzitter mevr. Mientje Peeters en ook met ingang van 28 januari 2019  eervol ontslag verleend aan de heer Jos Kennis (secretaris) ook de bisschop is hem zeer dankbaar voor zijn grote inzet en vele verdiensten voor het parochiebestuur.

De bisschop heeft tevens met ingang van 28 januari 2019 mevrouw Ineke Lochten benoemd tot vice voorzitter en dhr.  Paul Vangeel tot secretaris. Beiden voor een termijn van 4 jaar.

 

 

Geplaatst op 23-02-19

Parochieberichten

Gespreksavond op woensdag 19 juni

"Buurten met de Bijbel"

Taizé

Retraite in Taizé

Gespreksavond op woensdag 8 mei

'Buurten met de Bijbel'

'Gouden Huwelijk' op dinsdag 7 mei

Harrie en Dimphie Aerts-Maas

 Pagina 1 van 4  >  >>

Overleden

Naantje Bogers

mei 2019

Lies van Aert

mei 2019

Trui Paping-Melchers

mei 2019