Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Overleden in onze parochie

Toon Herrijgers

oktober 2017


Overleden Toon Herrijgers, echtgenoot van Riet van Veltom, in de leeftijd van 80 jaar. Op donderdag 12 oktober om 10.30 uur was de plechtige uitvaartdienst in de St. Bavokerk waarna crematie te Breda


Geplaatst op 08-10-17

Parochieberichten

Uitnodiging

Installatie- en presentatieviering van pastoor Hans van Geel 

H. Vormsel

Aanmelden voor het H. Vormsel

Graven ruimen 2018

In het najaar van 2018 worden de volgende graven geruimd:

Graven ruimen

Najaar 2017

Overleden

Willem Voermans

februari 2018

Cor Goos

januari 2018

Riet Vermeulen

januari 2018