Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Overleden in onze parochie

Annie Vermeeren

oktober 2017

Overleden Annie Vermeeren, weduwe van Jaan Haest, in de leeftijd van 85 jaar.
Op zaterdag 7 oktober was de plechtige uitvaartdienst in de St. Bavokerk waarna de begrafenis op de R-K parochiebegraafplaats.

Geplaatst op 08-10-17

Parochieberichten

kerkschoonmaken

maandag 16 oktober

Uitnodiging gezinsviering "Op weg naar vrede"

Herdenking drama Vloeiweide

Graven ruimen

Najaar 2017

Overleden

Toon Herrijgers

oktober 2017

Jo Rens

oktober 2017

Annie Vermeeren

oktober 2017