Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Uitnodiging gezinsviering "Op weg naar vrede"

Herdenking drama Vloeiweide

 

Uitnodiging gezinsviering “Op weg naar vrede”

 

Beste kinderen, ouders, leerkrachten, directie en team,

Zondag 8 oktober wordt de jaarlijkse herdenking van het drama aan de Vloeiweide gehouden. Rond het thema “Op weg naar vrede” komen we om 10.30 uur samen in de St. Bavokerk om eer te betuigen aan hen, die gesneuveld zijn op de Vloeiweide. Zij stonden pal voor onze vrijheid, dat in onze moderne tijd steeds meer onder druk komt te staan.

Onze kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Zij moeten nu het verhaal van de Vloeiweide horen om het later weer door te kunnen geven, zodat de herdenking nooit zal ophouden te bestaan.

Vrijdag 6 oktober is op de St. Bavoschool de adoptieoverdracht van de Vloeiweide van groep 8 aan groep 7. In aansluiting hierop nodigen wij een ieder uit om de gezinsviering op zondag 8 oktober 2017 bij te wonen.

Met deze gezinsviering willen wij alle kinderen betrekken bij de herdenking.

De harmonie zal de gezinsviering muzikaal ondersteunen.

De dienst is rond 11.30 uur afgelopen, waarna er nog ruim de tijd is om naar de Vloeiweide te gaan, voor de Stille Tocht naar het monument om 12.00 uur. Daar komen we allen samen om stil te staan bij het drama dat zich voltrok op de Vloeiweide en te bidden voor onze vrijheid.

Pastor Rob v. Sambeek en Werkgroep Gezinsvieringen, Stichting de Vloeiweide

Geplaatst op 30-09-17

Parochieberichten

kerkschoonmaken

maandag 16 oktober

Uitnodiging gezinsviering "Op weg naar vrede"

Herdenking drama Vloeiweide

Graven ruimen

Najaar 2017

Overleden

Toon Herrijgers

oktober 2017

Jo Rens

oktober 2017

Annie Vermeeren

oktober 2017