Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Contactgegevens

Adres pastorie Parochiekern St. Bavo 
St. Bavostraat 7
4891 CG Rijsbergen
Openingstijden
pastorie
woensdag van 09.30 - 11.00 uur

Tel. pastorie

Tel. pastoor van Geel

076 - 5961283

076 - 5972292

E-mail

pkc.rijsbergen@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl

Bankrekeningen NL57 RABO 0145 3087 15 (Rabobank) t.n.v. Parochie Christus Koning
NL80 INGB 0001 0665 50 (ING) t.n.v. Parochie Christus Koning
NL30 ABNA 0424 8356 73 (ABN Amro) t.n.v. Kerkbestuur St. Bavo te Rijsbergen

Parochiekernberichten

Missionaire parochie

Wat is de missionaire parochie?

29e zondag door het jaar B

Evangelielezing en overweging

Jongerenweekend

14 november 2021

Kanselbericht

2 - 3 oktober 2021

 Pagina 1 van 9  >  >>

Overleden

Lia Blok - Peeters

oktober 2021

Loes Smits - van Riel

oktober 2021

Jan Jochems

oktober 2021