Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Vieringdetails

zaterdag 21 oktober 2017 - 14:00
Fenne van der Veeken - doop
Details:

Doop van Fenne van der Veeken, dochter van Gremar en Wendy van der Veeken

Parochieberichten

Kanselbericht

voor de parochies St Bavo, H. Drie-Eenheid en H. Trudo

misintenties opgeven

Kerstperiode

kerkschoonmaken

 

Maandag 11 december 

 

Graven ruimen

Najaar 2017

Overleden

Jan Martens

december 2017

Ad van Alphen

november 2017

Jos Martens

november 2018